Phở Bò Chín – Beef Noodles Soup

In Stock

228.00

Quantity: